การติดต่อฝ่ายฯ

การติดต่อ

ฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ตั้งอยู่ที่ อาคารสำนักอธิการบดี 1 ชั้น1

ที่อยู่: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2954-7300 ถึง 29 # 486
Fax : 0-2580-1480
E-mail : building@dpu.ac.th

 

เบอร์ภายในฝ่าย
 • ผู้อำนวยการฝ่าย เบอร์ภายใน 556
 • รองผู้อำนวยการฝ่าย เบอร์ภายใน 261
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย  (งานอาคารสถานที่่)  เบอร์ภายใน 550
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย  (งานซ่อมบำรุง)  เบอร์ภายใน 324
 • เลขา-ธุรการฝ่าย  (งานอาคารสถานที)  เบอร์ภายใน 486
 • ธุรการฝ่าย  (งานช่างซ่อมบำรุง)  เบอร์ภายใน 222
แผนกรักษาความสะอาดและจัดสถานที่
 • หัวหน้าแผนก เบอร์ภายใน 487
 • เจ้าหน้าที่ประจำแผนก( แจ้งปัญหาความสะอาด,ขอแม่บ้าน, จัดสถานที่จองพื้นที่โล่ง) เบอร์ภายใน 581
 • ห้องกุญแจ เบอร์ภายใน 524
แผนกรักษาความปลอดภัย
 • หัวหน้าแผนก. เบอร์ภายใน 120
 • ป้อมรักษาความปลอดภัย เบอร์ภายใน 532 ( รับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง )
แผนกบำรุงรักษาสวน
 • หัวหน้าแผนก เบอร์ภายใน 844
 • หรือ เลขา-ธุรการฝ่าย เบอร์ภายใน 395
แผนกออกแบบสวนและพันธุ์ไม้
 • หัวหน้าแผนก เบอร์ภายใน 550
 • หรือ เลขา-ธุรการฝ่าย เบอร์ภายใน 486

แผนกวางแผนทางวิศวกรรม

 • หัวหน้าแผนก  เบอร์ภายใน  324
 • ช่างอาวุโส  เบอร์ภายใน  260
 • เจ้าหน้าที่ประจำแผนก  เบอร์ภายใน 456,317,396

แผนกช่างงานระบบ

 • หัวหน้าแผนก  เบอร์ภายใน 511
 • เจ้าหน้าที่ประจำแผนก เบอร์ภายใน  513

แผนกช่างงานโยธาและสุขาภิบาล

 • หัวหน้าแผนก  เบอร์ภายใน  315
 • เจ้าหน้าที่ประจำแผนก  เบอร์ภายใน  316