ความแตกต่างระหว่าง Business Intelligence และ Data Mining

ถ้าลองเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Business Intelligence (BI) กับ Data Mining สามารถแสดงให้ดูได้ดังรูปครับ

 

โดยเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง 2 มิติ คือ เรื่องของเวลากับเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูล จากรูปแกนนอนจะเป็นช่วงเวลาโดย
ที่อยู่ด้านซ้ายของแกนเวลา คือ อดีต ส่วนที่อยู่ด้านขวาของแกนเวลา คือ อนาคต และแกนตั้งจะเป็นเรื่องของวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ ครับ เราลองมาสรุปเรื่อง BI กับ Data Mining เทียบใน 2 มิติจะได้เป็นดังนี้ครับ

  • Business Intelligence (BI) จะเป็นการมองข้อมูลในอดีตและแสดงค่าสรุปต่างๆ ออกมาให้เป็นรายงาน (report) หรือ
    dashboard ต่างๆ ดังนั้น BI จึงอยู่ในส่วนของเส้นสีแดง เพื่อตอบคำถามต่างๆ เช่น ยอดขายในเดือนที่ผ่านมา มีคนเข้าชม
    เว็บไซต์เป็นจำนวนเท่าไรในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา เป็นต้น
  • Data Mining จะเป็นการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องมีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น
    มีการสร้างโมเดลคาดการณ์ต่างๆ ดังนั้นในแนวตั้งจึงอยู่ด้านบนภายใต้เส้นสีเขียว และสามารถตอบคำถามต่างๆ ได้เช่น
    ยอดขายในไตรมาสถัดไปจะเป็นเท่าไร ลูกค้าคนไหนจะยกเลิกการใช้บริการ (churn) บ้าง เป็นต้น 

source image: ดัดแปลงจากหนังสือ Data Science and Big Data Analytics: Discovering, Analyzing, Visualizing and Presenting Data