มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มอบทุนการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษาใหม่ ทุนละ 15,050 บาท ในวาระครบรอบ 50 ปี

 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มอบทุนการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษาใหม่ ทุนละ 15,050 บาท ในวาระครบรอบ 50 ปี

**สำหรับผู้สมัครและมอบตัวในเดือนมีนาคมนี้เท่านั้น**

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ สอบถามโทร 0-2954-7300 ต่อ 505, 701, 235

 

สมัครเรียน