• รายการปอกเปลือกข่าว "ประชาคมอาเซียน" ความพร้อม ความสำคัญ ที่คนไทยต้องรู้ 21-3-55 

                 ชมตอนที่ 1/5
                 ชมตอนที่ 2/5
                 ชมตอนที่ 3/5
                 ชมตอนที่ 4/5
                 ชมตอนที่ 5/5
   
 • Interviewed by Bovornvong, News Reporter from Thai News Agency/ ASEAN TV
 • บทสัมภาษณ์ "ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" รายการวิทยุชั่วโมง SME  โดย สุภาวดี เวศยพิรุฬห์  19-4-54คลิกเพื่อฟัง
 • บทสัมภาษณ์ "ส่องนโยบายพรรค...กับความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" รายการวิทยุชั่วโมง SME โดย สุภาวดี เวศยพิรุฬห์ 28-6-54  คลิกเพื่อฟัง
 • รายการปอกเปลือกข่าว "วิกฤตสหภาพยุโรป บทเรียนไทยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" 4 -7-55
                 ตอนที่ 1/5
                 ตอนที่ 2/5
                 ตอนที่ 3/5
                 ตอนที่ 4/5
                 ตอนที่ 5/5
 • ASEAN Community (cartoon) watch now click
 • ASEAN Newsroom by Nation Channel Socail TV 6 Aug 2012 Watch
 • รายการเสียงสะท้อนชายแดน?ต้ (Spring News) "9 ปีไฟใต้กับการเตรียมกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC" 
  (บันทึก 4-10-55)
        Part 1/2 click                         Part 2/2 click