ASEAN

ASEAN NEWS/Information 

  

 

สร้างโอกาส...ในประชาคมอาเซียน

มติชน วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดย ดร. วิษณุ วงศ์สินศิริกุล

คุณภาพชีวิตคนไทยหลังประชาคมอาเซียน 
กรุงเทพธุรกิจ 20 สิงหา 56 โดย ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ขยับพร้อมรับประชาคม

คม ชัด ลึก 30 เมษายน 2556 โดย ดร. วิษณุ วงศ์สินศิริกุล 

ติงรัฐบาลเตรียมไทยสู่อาเซียนผิดทาง
คม ชัด ลึก 29 เมษายน 2556 โดย ดร. วิษณุ วงศ์สินศิริกุล 

 

ข้อมูลรายได้ต่อหัว,สัดส่วนอายุ,โครงสร้างประชากรใน AEC

อ่านต่อ: http://www.thai-aec.com/37#ixzz2PU2T1ORs

 

เมืองหลวงอาเซียน 10 ประเทศ รู้จักกันก่อนก้าวเข้าสู่ AEC

อ่านต่อ: http://www.thai-aec.com/756#ixzz2PH41vp3h

 

7+1 วิชาชีพก้าวไกลนำพาไทยสู่ AEC 
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ปิดโอกาสสู่อาเซียน : ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
 

้าวสู่ AEC... ภาษาอาเซียน จำเป็นจริงหรือ
โดย จิราวดี รัตนไพฑูรย์ชัย

 

 

 1. GET READY: ASEAN ECONOMIC

By Founder and coach of Eduzone and Director of ACPC from: The Nation

วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2554 โดย รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ From: 0kNation
 
3. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ASEAN Economic Community (AEC) 2015 By Director of DPU's ACPC 24th May 2011
 
4. ประชามคมอาเซียน ยังไงก็ต้องเผชิญ By  Visanu Vonsinsirikul from: หนังสือพิมพ์มติชน ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2554
 
5. Thailand faces crises and oppurtunity with AEC launch By Romelda Ascutia
6. Thailand braces for AEC by 2015 The Brunei Times
 
7. เตรียมความพร้อมรับ 'หนึ่งเดียวอาเ๊ซียน' เนชั่นสเปเชี่ยล ฉ.15 เมษายน 2554 Posted by ลุงแจ่ม
 
8. ศุลกากรไทยมุ่งสู่ AEC เตรียมจัดตั้ง National Single Window
ที่มา www.naewna.com
 
9. ดูกันจะจะค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท เทียบกับค่าแรงในอาเซียน
ที่มา กรุงเทพธุรกิจ การเมือง : ทัศนวิจารณ์ โดย ดร. เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
 
10. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ วิพากษ์...การศึกษาไทย ในเวทีประชาคมอาเซียน หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2555
 
11. ค่าแรง 300 ฉุดเอสเอ็มอีไทยร่วงไปอยู่รั้งท้ายในอาเซียน
ที่มา กรุงเทพธุรกิจ การเมือง : ทัศนวิจารณ์ โดย ดร. เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
 
12. หอการค้าฯเปิดศูนย์เออีซี นำร่องหนุนไทยเจาะพม่า
ที่มา ไทยโพสต์ 20 มิถุนายน 2555
 
13. 'ระนอง-เกาะสอง'เส้นทางการค้ารับเออีซี โดย : บุญเลื่อน พรหมประทานกุล 19 มิถุนายน 2555
 
14. ประตูเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศ
โดย กรมการค้าเจราจาระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 
15. สาระสำคัญ AEC Blue Print โดย กรมการค้าเจราจาระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 
16. AEC Blue Print (ไทย/แปลอย่างไม่เป็นทางการ) โดย กรมการค้าเจราจาระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
17. บทความจาก ASEANHighlights 2011
 
18. ความพร้อมในการพัมนาบัณฑิตของสถานบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย ผศ. ดร. สุบิน ยุระรัช และคณะ (APHEIT Conference 28th May 2012)
19. AEC Nes Alert  ประจำ 5 เมษายน 2555 โดย กรมการค้าเจรจาระหว่างประเทศ
 
20. ธรรมเนียมน่ารู้ในการติดต่อธุรกิจกับขาวพม่า ที่มา: http://www.exim.go.th/doc/newsCenter/38378.pdf 21. การวิเคราะห์ SMEs กับกลุ่มประเทศ CLVM สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 
22. กองทัพอาเซียนด้านเศรษฐกิจถกหนัก เตรียมชงผลงานต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในเดือนสิงหาคม โดย กรมการค้าเจรจาระหว่างประเทศ ข่าว 24 กค 2555
 
23. ครบรอบ45 ปีอาเซียน พาณิชย์จับมือกระทรวงศึกษาฯ คัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนAEC เชื่อมสัมพันธ์เยาวชน 10 ประเทศ โดย กรมการค้าเจรจาระหว่างประเทศ ข่าว 7 สค 2555
24. กัมพูชา กับ อาเซียน มติชน วันที่ 11 กันยายน 2555
 
25. หลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษาในเขตประชาคมอาเซียน  กันยายน 2555
 
26. เวียดนาม กับ อาเซียน มติชน 21 สิงหาคม 2555
 
27. จุดแข็ง จุดอ่อน เบื้องต้นของประเทศอาเซียน 15 พฤษภาคม 2555 ที่มา http://www.thai-aec.com/140
 
28. ทิศทางพลังงานอาเซียน: ไทยขาดแหล่งทรัพยากร ระยะยาวต้องเร่งเชื่อมโยงพลังงานอาเซียน ที่มา siamintelligence 
 
29. ปูพื้นฐานอาเซียน 1 โดย ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล OknationBlog
 
30. ปูพื้นฐานอาเซียน 2 โดย ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล OknationBlog
 
31. เลื่อน AEC ออกไป!... จะดีหรือ? โพสท์ ทูเดย์ 17 ต.ค 2555 โดย ดร. วิษณุ วงศ์สินศิริกลุ
 
32. เมียนมาร์กับอาเซียน โดย อาจารย์ธีระ นุชเปี่ยม
 
33. DTN Press Release ASEAN-INDIA โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 
 
35.เตรียมความพร้อมสู่ AEC โดย ดร. วิษณุ วงศิสินศิริกุล
 
36. มาเลเซียกับอาเซียน โดย อาจารย์ธีระ นุชเปี่ยม