กำหนดการลงทะเบียน รายชื่อ วัน เวลาสอบ และห้องสอบ TOEIC MOCKTEST

ศูนย์ทดสอบและเรียนรู้ จัดโครงการทดลองสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC
วันที่ 18 เมษายน 2560 โดยมีกำหนดการสอบ TOEIC MOCKTEST ดังนี้

รอบสอบ

เวลาลงทะเบียน

   เวลาสอบ

  รอบเช้า

09.00-9.30 น.

09.30-11.30 น.

  รอบบ่าย

13.00-13.30 น.

13.30-15.30 น.

  รอบค่ำ

17.30-18.00 น.

18.00-20.00 น.


นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลาสอบ และ ห้องสอบ Download ไฟล์คลิกรูป >>>