โลโก้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ | DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership

ANU-DPU Conference


สไมล์โฮส.เอเชีย

 

The 4th ANU-DPU Conference with CEPAR

The Labour Market, Migration and Ageing

February 26-27, 2015

Dhurakij Pundit University

Bangkok, Thailand

The fourth ANU-DPU conference brings together international experts in labour economics, migration and ageing. The event will be held at Dhurakij Pundit University (DPU), Bangkok, Thailand, February 26-27, 2015. Keynote speakers:

  1. David Card. Professor of Economics at the University of California, Berkeley and Director of the Labor Studies Program at the National Bureau of Economic Research.
  2. Peter McDonald. Professor of Demography in the Crawford School of Public Policy immediate past President of the International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP).
  3. John Piggott. Scientia Professor of Economics and Director of the Australian Research Council Centre of Excellence in Population Ageing Research (CEPAR) University of New South Wales, Australia.