มาทำความรู้จักกับศาสตร์ขะลอวัย โดย ดร.นพ.พัฒนา เต็งอำนวย...
ศาสตร์ชะลอวัย ศาสตร์ดูแลสุขภาพแนวใหม่ เทรนใหม่ในอนาคต Future of Medicine โดย นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ
งานกระชับมิตรชะลอวัย ครั้งที่ 3 DPU "อย่าแก่เลยได้ไหม" โดย คุณหมอเน นักศึกษาชั้นปีที่ 1
Anti Aging Aesthetic And Regenertive Medicine DPU
เวชศาสตร์ชะลอวัย Anti Aging Aesthetic And Regenertive Medicine DPU ,มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์