ผู้ต้องการศึกษาต่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2561 

กำหนดสอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
 
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ http://www.dpu.ac.th/applygrad/online/online.php
 
ปฏิทิน ภาคฤดูร้อน /2560 เรียนระหว่างวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน - 5 สิงหาคม 2561 (เฉพาะผู้เรียนปรับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์)
เริ่มเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 
 
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0892227712 กานต์พิชชา 
 

คณาจารย์หลักสูตรฯ คลิกที่นี่

​ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: http://money.kapook.com/view163175.html

DPU MAG