ผู้ต้องการศึกษาต่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  (รอบสุดท้ายของปีการศึกษา 2561)

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
กำหนดสอบคัดเลือก : วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561  เวลา 9.00-14.00 น. 

(จะแจ้งห้องสอบให้ทราบหลังจากผู้สมัครได้รับบัตรสอบมีเลขประจำตัวสอบเรียบร้อยแล้ว)

สมัครเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่
หลังจากสมัครเรียนออนไลน์แล้ว เจ้าหน้าที่จะตอบรับการสมัครเรียนออนไลน์ทางอีเมลลที่ผู้สมัครให้ไว้
หากผู้สมัครไม่มาส่งเอกสารและชำระค่าสมัครด้วยตนเอง จะต้องส่งเอกสารทาง EMS ให้ถึงสำนักงานหลักสูตรภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0892227712 (กานต์)
 
ปฏิทินการศึกษา รุ่น 7 (ผู้เข้าเรียนปีการศึกษา 2561)
ภาคฤดูร้อน /2560   เรียนระหว่างวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน - 5 สิงหาคม 2561 (เฉพาะผู้เรียนปรับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์)
ภาคเรียนที่ 1/2561  เรียนระหว่างวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
ภาคเรียนที่ 2/2561 เรียนระหว่างวันเสาร์ที่ 12 มกราคม - วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562

คณาจารย์หลักสูตรฯ คลิกที่นี่

​ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: http://money.kapook.com/view163175.html

DPU MAG