ผู้ต้องการศึกษาต่อ

ปฏิทินการศึกษา รุ่น 8 (ผู้เข้าเรียนปีการศึกษา 2562)

ภาคฤดูร้อน /2561   เรียนระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2562 (เฉพาะผู้เรียนปรับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์)
ภาคเรียนที่ 1/2562  เรียนระหว่างเดือน สิงหาคม - ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562 เรียนระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2563
 
ปฏิทินการศึกษา รุ่น 7 (ผู้เข้าเรียนปีการศึกษา 2561)
ภาคฤดูร้อน /2560   เรียนระหว่างวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน - 5 สิงหาคม 2561 (เฉพาะผู้เรียนปรับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์)
ภาคเรียนที่ 1/2561  เรียนระหว่างวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
ภาคเรียนที่ 2/2561 เรียนระหว่างวันเสาร์ที่ 12 มกราคม - วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562

คณาจารย์หลักสูตรฯ คลิกที่นี่

​ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: http://money.kapook.com/view163175.html

DPU MAG