ผู้ต้องการศึกษาต่อ

ปฏิทินการศึกษา รุ่น 8 (ปีการศึกษา 2562)

ภาคฤดูร้อน /2561   เรียนระหว่าง 8 มิถุนายน - 11 สิงหาคม 2562 (เฉพาะผู้เรียนปรับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์)
ภาคเรียนที่ 1/2562  เรียนระหว่างเดือน สิงหาคม - ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562 เรียนระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2563
 

คณาจารย์หลักสูตรฯ คลิกที่นี่

​ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: http://money.kapook.com/view163175.html

DPU MAG