ผู้ต้องการศึกษาต่อ

ปฏิทินการศึกษา รุ่น 8 (ปีการศึกษา 2562)

ภาคฤดูร้อน /2561   เรียนระหว่าง 1 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2562 (เฉพาะผู้เรียนปรับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา)
ภาคเรียนที่ 1/2562  เรียนระหว่าง 27 กรกฎาคม - 24 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562  เรียนระหว่าง 30 พฤศจิกายน 2562- 5 เมษายน 2563
ภาคฤดูร้อน /2562 เรียนระหว่าง 2 พฤษภาคม 2563 - 21 มิถุนายน 2563 (เฉพาะผู้เรียนปรับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา)
 

คณาจารย์หลักสูตรฯ คลิกที่นี่

​ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: http://money.kapook.com/view163175.html

DPU MAG