ผู้ต้องการศึกษาต่อ

ลงชื่อสนใจศึกษาต่อในหลักสูตร ลงชื่อที่นี่

หากทราบกำหนดการที่แน่นอน เจ้าหน้าที่จะตอบกลับข้อมูลทางอีเมลล์หรือโทรแจ้ง

 

ปฏิทินการศึกษา รุ่น 7 (ผู้เข้าเรียนปีการศึกษา 2561)
ภาคฤดูร้อน /2560   เรียนระหว่างวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน - 5 สิงหาคม 2561 (เฉพาะผู้เรียนปรับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์)
ภาคเรียนที่ 1/2561  เรียนระหว่างวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
ภาคเรียนที่ 2/2561 เรียนระหว่างวันเสาร์ที่ 12 มกราคม - วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562

คณาจารย์หลักสูตรฯ คลิกที่นี่

​ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: http://money.kapook.com/view163175.html

DPU MAG