ติดต่อเรา

สำนักงานเลขานุการหลักสูตร
 
โทร.  089 222 7712   หรือ   092 402 2234   Line ID: antiagingdpu
หรือ 029547300 ต่อ 853  
e-mail: antiaging_dpu@yahoo.com  หรือ antiaging@dpu.ac.th
 
ติดต่อได้ทุกวันตลอดสัปดาห์  เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
ที่อยู่ติดต่อหรือส่งเอกสาร
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 
110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 
 
 
 
กานต์พิชชา  ยอดน้ำคำ
เลขานุการโครงการ
โทร.  089 222 7712   หรือ   092 402 2234   Line ID: antiagingdpu
วันทำงาน : วันพุธ ถึง วันอาทิตย์
วันหยุด: จันทร์ และอังคาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อรรจนา  บุณยรัตนพันธุ์
เจ้าหน้าที่โครงการ
โทร.  092 402 2234   Line ID: antiagingdpu
วันทำงาน : วันศุกร์ ถึง วันอังคาร
วันหยุด: วันพุธ และ พฤหัสบดี
 
 
 
 
 
 
 
 
พุทธชาด  ปานบำรุง
เจ้าหน้าที่โครงการ
โทร.  092 402 2234   Line ID: antiagingdpu
วันทำงาน : วันพฤหัสบดี ถึง วันจันทร์
วันหยุด: วันอังคาร และ วันพุธ