ติดต่อเรา

สำนักงานเลขานุการ

โครงการปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

กานต์พิชชา  ยอดน้ำคำ

เลขานุการโครงการ

โทร. 0892227712

วันทำงาน : วันเสาร์ ถึง วันพุธ 

วันหยุด: วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์

 

 

 

 

 

อรรจนา  บุณยรัตนพันธุ์

เจ้าหน้าที่โครงการ

โทร. 0814268168

วันทำงาน : วันศุกร์ ถึง วันอังคาร

วันหยุด: วันพุธ และ พฤหัสบดี

 

 

พุทธชาด  ปานบำรุง

เจ้าหน้าที่โครงการ

โทร. 0897905161

วันทำงาน : วันพฤหัสบดี ถึง วันจันทร์

วันหยุด: วันอังคาร และ วันพุธ

 

 

 

ที่อยู่

โครงการปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 
110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 029547300 ต่อ 853
e-mail: antiaging_dpu@yahoo.com  หรือ antiaging@dpu.ac.th

 

แผนที่เดินทาง คลิกที่นี่