นักศึกษาปัจจุบัน

คู่มือบัณฑิตศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศระดับปริญญาโท

สมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ DPU Get

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ระบบลงทะเบียนและตรวจสอบผลการเรียน

หน้าหลัก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ศูนย์สนเทศและหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

DPU กูรูธุรกิจ

 

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

ระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ คู่มือ และแบบฟอร์มต่างๆ

ปฏิทินวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

คู่มือการใช้อักขราวิสุทธิ์

ประกาศให้ใช้อักขราวิสุทธิ์

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษา

สืบค้นงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ / Digital Collection

วารสารบัณฑิตศึกษา

 

ข่าวสารและเว็บลิงค์ที่สำคัญ

 A4MTHAILAND

The American Academy of Anti-Aging Medicine