ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  1. ค่าใบสมัคร + หนังสือหลักสูตร จำนวน 200 บาท
  2. ค่าถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา 100 บาท