โครงการแข่งขันบัญชี ชิงถ้วยพระราชทาน “สัมมาอาชีวบัญชีมหาจักรีสิรินทร”

รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน”สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร”

รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวเปิดงาน

คณบดีกล่าวรายงานในพิธีเปิดงานการแข่งขัน “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 1

ตัวแทนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ตัวแทนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ทีมชนะเลิศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในการแข่งขัน “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร”จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ทีมผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด ในการแข่งขัน “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร”