หอพักนักศึกษา


           มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีหอพัก 6 แห่ง ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหารจัดการโดย มธบ. อีกทั้ง หอพัก ของเอกชนในบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก มธบ.

แนะนำหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หอพักของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เน้นความปลอดภัยของนักศึกษาและเพื่อจัดระเบียบสังคมจึงจัดให้มีหอพักสำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด ภายในหอพักมีบริเวณห้องโถง ห้องครัว ห้องแม่บ้าน สำนักงานพร้อมฟอร์นิเจอร์และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยนักศึกษาสามารถอาศัยได้ห้องละ 2 คน

หอพักสตรี DPU 1

ห้องพัดลม 50 ห้อง, ห้องปรับอากาศ 43 ห้อง, ติดต่อ 0-2594-7300 ต่อ 324, 0-2954-9041-8

หอพักสตรี DPU 2

ห้องพัดลม 39 ห้อง, ติดต่อ 0-2594-7300 ต่อ 614, 0-2954-9041-8, 0-2951-1118

หอพักสตรี DPU 3

ห้องปรับอากาศ 174 ห้อง, ติดต่อ 0-2954-6669 ต่อ 102, 103

แนะนำหอพัก

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับหน่อยงานราชการในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดระเบียบสังคม บริเวณปริมณฑล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้แก่การจัดระเบียบหอพัก การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขต่างๆ โดยการกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนหอพักอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พรบ.หอพัก ตลอดจนการสอดส่องดูแลร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพที่ดีของนักศึกษา รวมถึงความไว้วางใจของผู้ปกครอง


หอพักเพชรรัตน์ 1

49/7 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8 โทร. 0-2952-6981-5

หอพักเพชรรัตน์ 2

49/41 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8 โทร. 0-2952-6981

หอพักเทวะฉัตรชนก

โทร. 0-2580-1420

หอพักบุษบง

49/39 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8 โทร. 0-2952-6862

หอพักทวีพร

ซ.เพชรรัตน์ ถ.ประชาชื่น โทร. 0-2952-6663

หอพักรัตมา

59/49 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8 โทร. 0-2550-5123-5

หอพักคิมูระ

ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8 โทร. 0-2550-5120

หอพักสตรีสุวรรณา

49/29 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8 โทร. 0-2580-6470

หอพักใบไม้

59/59 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8 โทร. 0-2953-5485

หอพักวงศ์ศิริ

โทร. 0-2952-7724

หอพักบ้านกีรติ

29/84 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8 โทร. 0-2952-7724

หอพักบ้านรวมพร

8/37 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8 โทร. 0-2952-6979-80

หอพักปิยะวัฒน์

59/32 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8 โทร. 0-2952-8780 , 085-115-6167

หอพักกมลและบุตร

โทร. 0-2952-6798

ประภาชนันท์

50/108 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8 โทร. 0-2952-7501-3

เรือนมยุรีอพาร์ทเมนต์

โทร. 0-2591-7272

สตรีสรินทร์วิลล์

ซ.ชินเขต 2/37 ถ.ประชาชื่น โทร. 0-2952-7667-72,0-2586-9304

เอ็น เอฟ อพาร์ทเมนต์

56/3 ถ.ประชาชื่น โทร. 0-2954-5330-7

สตรีแสงเทียน

314 ถ.ประชาชื่น โทร.0-2952-5254-8

เดือนดวง อพาร์ทเมนต์

29/47 ถ.ประชาชื่น โทร.0-2952-5080-3

บ้านสุรศักดิ์

29/39 ซ.เพชรรัตน์ ถ.ประชาชื่น โทร.0-2953-6069

สตรีฐิตวันต์

110 ถ.ประชาชื่น โทร.0-2589-1359

ร่วมสร้าง

19/9 ถ.ประชาชื่น โทร.0-2594-5300,0-2591-8011

สตรีธรรม

110/25 ถ.ประชาชื่น โทร.0-2954-6816

สตรีพาสุขสวัสดิ์

110/23 ถ.ประชาชื่น โทร.0-2954-7475

สตรีธรรม

110/34 ถ.ประชาชื่น โทร.0-2954-7475

หอพัก พี แมนชั่น

49/39 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8 โทร.0-2952-5846-9

หอพักพลอยรุ้ง

49/32 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8 โทร.0-2952-6210-6

หอพักสตรีนันทพัฒน์

115/6 ถ.ริมคลองประปา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร.0-2580-3366,0-2580-1420

หอพัก ทิพย์นรา 1 , หอพักทิพย์นรา 2

โทร. 0-591-8448,081-696-8061

หอพักบ้านธนาวงศ์

49/30 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8 โทร.0-2952-6411

หอพักวลีญา

7/23 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8 โทร.0-2952-6991-4

หอพักวลีญา

7/23 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8 โทร.0-2952-6991-4

หอพักพิชญา

49/33 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8 โทร.0-2952-6191

หอพักวันวิสาข์

49/42 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8 โทร.0-2952-6251-3

หอพักศุภวัฒน์เฮ้าส์

49/24 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8 โทร.0-2952-6385

หอพักรวยทอง

49/46 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8 โทร.0-2953-6931-2

หอพักณัฐินีเฮาส์

49/41 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8 โทร.0-2953-5500-10

หอพักสตรีเทวะพร

115/4 ถ.ริมคลองประปา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210 โทร.081-323-1596

หอพักสตรีบ้านวัชนี

โทร.0-2952-6496

           แผนที่หอพักเอกชนบริเวณรอบๆมหาวิทยาลัย


ดู หอพักเครือข่าย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า