มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ เพยเจตนารมณ์เน้นการปลูกฝังจิตสำนึกที่มีต่อสังคม เพื่อในเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการผลิตสื่อที่หลากหลายมากขึ้น

1332829633.pdf

แท็ก: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต,การปลูกฝังจิตสำนึก,การผลิตสื่อที่หลากหลาย

สงวนสิขสิทธิ์ © 2555